Peşəkarsahədə ingilis dili - bu gün bu unikal tələb deyil. Beynəlxalq münasibətlər inkişaf etdikcə və Azərbaycanda xarici şirkətlərin filialları açıldıqca təşkilatda bu və digər mövqeyi tutmaq istəyən, eləcə də fəaliyyət göstərən işçilərə olan tələblər əhəmiyyətli dərəcədə artır.  GRBS Beynəlxalq Tədris Mərkəzi sizə ingilis dili biznes kursunun öz variantınızı seçməyi təklif edir.

 

Bu gün hüquqşünas, bankir, müxtəlif sənaye sahələrinin və hətta tibb sahələrinin işçiləri kimi peşələr əsas dil bilikləri olmadan keçinə bilməzlər. Biznes ingilis dili artıq çox perspektivli istiqamətdir.

 

İngilis dilini peşəkar səviyyədə bilmək tək müəyyən sözləri birləşdirmək və mənanı anlamaq demək deyil. Biznes kurs xüsusi fəaliyyət sahəsinə səciyyəvi olan linqvistik vahidlər və strukturlardan istifadə etmək imkanını verir.

 

Amma bütün bu bilik və bacarıqlara necə sahiblənmək olar? İngilis dili öyrənmək üçün asan bir fənn deyil və onun peşəkar tərəfi anlamaq üçün daha çox vaxt və səy tələb edir. Bu məqsəd ilə müxtəlif istiqamətli və intensivlik dərəcəli "Peşəkar ingilis dili" kursları yaradılmışdı.